Vianočná dohoda

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

P o z v á n k a

Pri príležitosti 74. výročia prijatia Vianočnej dohody, zásadného historického dokumentu uzavretého predstaviteľmi protifašistického hnutia na Slovensku v decembri 1943

Oblastný výbor SZPB v Bratislave, Klub Nového slova a Ústav politických vied SAV

Vás pozývajú na

spomienkové stretnutie

19. decembra 2017 (utorok) o 10,00

pred budovou na Gajovej ulici 11 v Bratislave

(v blízkosti Modrého kostolíka)

Program :

Privítanie účastníkov

Položenie kytice k pamätnej tabuli

Po skončení pietneho aktu sa presunieme do zasadačky SZPB na Štúrovej ul. 8 na besedu

Osobnosti, ktoré pripravili Vianočnú dohodu

  • Plánovaný začiatok o 10,45
  • Živé noviny: Martin Krno a Vladimír Mikunda (šéfredaktor Bojovníka) s historikmi a politológmi
  • Občerstvenie
Zaradené v Pozvánky | Komentáre vypnuté na Vianočná dohoda

Výročná členská schôdza 2017

Srdečne vás pozývame na výročnú, hodnotiacu členskú schôdzu

ZO SZPB č.12, ktorá sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 16,00 hod

v priestoroch MÚ v Záhorskej Bystrici.

Schôdza bude spojená s oslavou jubilantov jún-december 2017

(Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici, MHD autobus č.37, zástavka Miestny úrad).

 

 

Prípadné otázky a oznámenia smerujte na:
Ing.Emília Besedičová
tajomníčka ZO SZPB č.12

 

Zaradené v Pozvánky | Komentáre vypnuté na Výročná členská schôdza 2017

Mirko Nešpor – stretnutie

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave

VÁS  P O Z Ý V A

na stretnutie pri príležitosti 73. výročia úmrtia

hrdinu SNP Mirka Nešpora

pri hrobe na cintoríne v Slávičom údolí

dňa 14. 12. 2017 (štvrtok) o 10,30 hod.

Zaradené v Pozvánky | Komentáre vypnuté na Mirko Nešpor – stretnutie